™ReNovaCell روش نوین و منحصر درمانی لایه برداری از پوست و ایجاد پوست تازه با رنگدانه های یکنواخت و همرنگ با سطوح مجاور ضایعه.

 

فناوری  ReNovacell به گونه ای طراحی شده است که با کمترین میزان برداشت پوست سالم از فرد دهنده که خود بیمار است می توان سطح وسیعی از پوست آسیب دیده را ترمیم کرد. این نوع از درمان، نوعی ویژه و منحصر از پیوند پوستی است که می تواند با سطح دهنده در حد 2×2 سانتی متر مربع، سطحی در حد 20×20 سانتی متر مربع را توسط آن درمان کرد و سلامت و یکنواختی رنگ را به پوست بیمار بازگرداند.

در این فناوری مواردی چون ضایعات ناشی از آفتاب سوختگی، چروک ها، ضایعات همراه با کاهش رنگدانه های پوستی ناشی از بیماری پیسی یا ویتیلیگو (Vitiligo) و پیبالدیسم (Piebaldism) درمان می گردند.

در این فرآیند پزشک متخصصی با تکنیک منحصر و پیچیدۀ ReNovacell امّا با کاربرد بسیار ساده محلولی سوسپانسیونی به نام RES (محلول سوسپانسیون بازسازی اپیتلیالی) را فراهم می کند. فرآیند تهیه این محلول حدود 30 دقیقه به طول می انجامد. محلول سلولی RES حاوی مواد لازم جهت رشد و تزاید سلولها و ترمیم کنندگی بافتی را دارا است. این تکنیک که محصول تجربیات و عملکرد علمی مشترک انگلیس، آمریکا و استرالیا است، در اقصی نقاط جهان مورد استفاده واقع شده و نتایج بی مانند آن در مقالات زیاد و مجامع علمی متعددی مطرح شده است.

این فناوری تا کنون توانسته است نتایج قطعی و رضایت بخشی را در درمان آثار زخم های مقاوم به درمان ایجاد کند.

HOW IT WORKS

Simple. Safe. Effective

 

A simple mechanism supported by robust clinical data, and safely used thousands of times.

Takes just 30 minutes to complete the following simple steps:

1

Take a small skin

sample from a patient

2

Process in the

ReNovaCell™ device

3

Apply the suspension

back to the affected

skin

4

Dress the treated

area and let

restoration complete

مزاياي استفاده از تكنولوژي ™ReNovaCell

 

®ReNovaCell در پیگمنتاسیون (ایجاد رنگدانه های پوستی) و تجمع يكنواخت رنگدانه ها در ضايعات پوستي و آثار زخم های قدیمی نتايج قطعي و رضايت بخشي بهمراه داشته است.
تكنولوژي منحصر بفرد و اختصاصي ®Avita’s ReNovaCell پزشكان را قادر به درمان سريع بيماران، تنها با استفاده از نمونه ي كوچكي از پوست خود بيمار نموده است. فناوری حاضر در عین داشتن تکنولوژی بسیار پیچیده، کاربری بسیار آسان و مناسب برای بیماران و پزشکان دارد. هر کیت آن تنها برای یک بیمار و بصورت کاملاً اختصاصی استفاده می شود.

 • درماني موثر براي پیگمنتاسیون (ایجاد رنگدانه های پوستی) و تجمع يكنواخت رنگدانه ها
 • بهبود نماي ظاهري آثار زخم های قدیمی پوستي
 • ترميم مطلوب پس از انجام عملیات لايه برداري كه نياز به بازسازي مجدد پوست دارند
 • بازگشت به زندگی طبیعی با فناوری کاملاً ایمن و اثر بخش Renovacell

اطلاعات بیشتر

تکنولوژی

Learn more about RES™ – Regenerative

Epithelial Suspension™ and how it works.

                                                   

از زبان مشتریان

Videos of patients describing treatment

with ReNovaCell™and their life

afterwards.

پرسش و پاسخ

Answers to the most frequently asked

questions regarding ReNovaCell™ for

pigmentation.

References
 1. Cervelli V, DeAngelis B, Spallone D, Lucarini L, Arpino A, and Balizani, A. “Use of a novel autologous cell-harvesting device to promote epithelialization and enhance appropriate pigmentation in scar reconstruction’. Clinical and Experimental Dermatology. 2009;35(7),776-780.
 2. K.H. Busch, R. Bender , N. Walezko, H. Aziz, M.A. Altintas , M.C. Aust. Combination of medical needling and non-cultured autologous skin cell transplantation (ReNovaCell) for repigmentation of hypopigmented burn scars. Burns. 2016 May 2. pii: S0305-4179(16)30072-9. doi: 10.1016/j.burns.2016.04.009. [Epub ahead of print]
 3. Kesting MR, MacIver C, Wales CJ, Wolff KD, Nobis CP, Rohleder NH. Surface-optimized free flaps for complex facial defects after skin cancer. J Craniomaxillofac Surg. 2015 Nov;43(9):1792-7. doi: 10.1016/j.jcms.2015.08.010. Epub 2015 Aug 20
 4. Hivelin M, MacIver C, Heusse JL, Atlan M, Lantieri L. Improving the colour match of free tissue transfers to the face with non-cultured autologous cellular spray–a case report on a chin reconstruction J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Aug;65(8):1103-6
 5. Cervelli V, Spallone D, Lucarini L, Palla L, Brinci L, and DeAngelis B. Treatment of stable vitiligo hands by ReNovaCell system: preliminary report. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2010;14(8):691-694
 6. Komen L, Vrijman C, Tjin EP, Krebbers G, de Rie MA, Luiten RM, van der Veen J4, Wolkerstorfer A. Autologous cell suspension transplantation using a cell extraction device in segmental vitiligo and piebaldism patients: A randomized controlled pilot study. J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):170-2
 7. Dunne JA, Saleh DB, Rawlins JM. Management of rhinophyma with Versajet™ and ReNovaCell®. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec;51(8):e282-4. doi: 10.1016/j.bjoms.2013.02.009. Epub 2013 Mar 16.
 8. Wood FM, Giles N, Stevenson A, Rea S, ZFear M. Characterisation of the cell suspension harvested from the dermal epidermal junction using a ReNovaCell® kit. Burns 2012; 38:44-51
 9. Zajicek R, Padcuga I, Suca H, Konigova R, Broz L, Matouskova E. Healing of widely mesh autografts using freshly isolated autologous epidermal cells and acellular Xe-Derma xenodermis. Healing Wounds 2012; 6 Singer AJ, Clark RAF. Cutaneous wound healing. New England Journal of Medicine 1999;341(10):738-746.
 10. Green H, Rheinwald JG, Sun T. Properties of an epithelial cell type in culture: the epidermal keratinocyte and its dependence on products of the fibroblast. Progress in Clinical and Biological research, 1977; 17:493-500.
 11. Rheinwald JG, Green H. Serial cultivation of strains of human epidermal keratinocytes: the formation of keratinizing colonies from single cells. Cell 1975; 6(3):331-343
 12. Pastar I, Stojadinovic O, Yin NC, Ramirez H, Nusbaum AG, Sawaya A, Patel SB, Khalid L, Isseroff RR, Tomic-Canic M. Epithelialization in wound healing: A comprehensive review. Advances in Wound Care 2014; 3(7):445-464
 13. Dunnill, C. and Georgopoulos, N. Personal communication 2016 University of Huddersfield (2):12-18
 14. Gilmore MA. Phases of wound healing. Dimens Oncol Nurs. 1991. 5(3):32-4
http://www.20script.ir