Recell روشی نوین درمانی است که به طور همزمان با سایر روش های درمانی متداول ترمیم سوختگی و ترمیمی جراحی های پلاستیک بکار برده می شود.

 

Recell نوعی پیوند پوست است که در عمل با توجه به بهره گیری مستقیم از نمونه پوست بیمار بدون هیچگونه عارضه و مخاطره رد پیوند و بدون عوارض روش های ترمیمی موجود سبب ترمیم و التیام زخم می گردد. به دلیل ظرافت بیش از حد این تکنیک، احتمال بروز اثر زخم (اسکار) در کمترین حد ممکن، محتمل است.

در بیان ساده می توان نحوه اجرا را به این صورت توضیح داد که در ابتدا نمونه پوستی کوچکی از بخش سالم پوست بیمار برداشته می شود و پس از قرار گرفتن در محلول های خاص محلول سوسپانسیونی اپیتلیالی (شامل سلول های سالم پوست) فراهم می شود. برخلاف سایر تکنیک های پیشین در این تکنیک می توان تنها با جداسازی 2cm² از سطح پوست در حدود ابعاد 40×40 سانتی متر مربع را ترمیم نمود که در واقع معجزه ای در درمان این نوع بیماریها محسوب می شود. علت این پدیده مهم به دلیل فناوری ویژه اسپری کردن سلول ها و محلول های حیاتی جهت بقا و رشد آنها به موضع تحت درمان است.

Recell در سراسر دنیا با دستورالعمل یکسان انجام شده است و نتایج حاکی از منحصر بودن عملکرد آن و برتری است که نسبت به تکنیک های دیگر جراحی ترمیمی پوست دارد.

چگونه عمل مي كند؟

ساده، موثر، ايمن

بر اساس شواهد علمی و پزشکی قوی که در مقالات موجود در جامعه علمی مشاهده می شود.

این فناوری بسیار پیچیده که کاربرد بسیار راحتی برای پزشک و بیمار دارد بواسطه تهیه RES و تنها در 30 دقیقه انجام می شود.

مراحل تهیه RES به شرح ذیل است:

1

 برداشتن نمونه پوستي كوچك از پوست سالم بيمار

2

فرآیند تهيه ™RES در دستگاه ®ReCell

3

اسپري كردن سوسپانسيون بر سطح زخم

4

پانسمان زخم و شروع فرآیند التيام و ترميم

مزاياي استفاده از تكنولوژي ®ReCell

 

®ReCell،درترميم زخم هاي ناشي از سوختگي ها، نتايج قطعي و رضايت بخشي همراه داشته است.
تكنولوژي منحصر بفرد و اختصاصي ®Avita ReCell پزشكان را قادر به درمان سريع بيماران تنها با استفاده از نمونه ي كوچكي از پوست خود بيمار نموده است.
®‏Recell در سراسر جهان در هزاران دستوالعمل جراحي بطور ايمن بكار برده شده است و نتايج ايده آلي به همراه داشته است.

 

 • كاهش ميزان سطح دهنده پوست جهت پیوند پوستي نسبت به درمان متداول با پیوند پوستي
 • كاهش تعداد روز هاي اقامت بيماران در بيمارستان
 • ترميم و التيام زخمها با حد اقل ميزان اسكار نسبت به درمانهاي متداول
 • افزايش كيفيت زندگي بيمار بخاطر نماي ظاهري بهتر پوست بازسازي شده در مقايسه با پیوند پوست به روش های پیشین
 • كاهش نياز به فرآیند هاي ترميمي و درمانهاي اثر زخم در مراحل بعدي

FURTHER INFORMATION

تکنولوژی

Learn more about RES™ – Regenerative

Epithelial Suspension™.

                          

                         

از زبان مشتریان

Videos of patients describing treatment

with ReGenerCell™and their life

afterwards.

                                      

پرسش و پاسخ

Answers to the most frequently asked

questions regarding ReGenerCell™ for

wounds.

          

Refrences
 1. Zajicek R, Padcuga I, Suca H, Konigova R, Broz L, Matouskova E. Healing of widely mesh autografts using freshly isolated autologous epidermal cells and acellular Xe-Derma xenodermis. Healing Wounds 2012; 6(2):12-18
 2. Gravante G, MC Di Fede, Araco A, Grimaldi M, De Angelis B, Arpino A, V Brains, Ram A. A randomized trial comparing ReCell® system of epidermal cells delivery versus classic skin grafts for the treatment of deep partial thickness burns. Burns 2007; 33: 966-972.
 3. Wood F, Martin L, Lewis D, Rawlins J, McWilliams T, Burrow S, Rea S. A prospective randomized clinical pilot study to compare the effectiveness of Biobrane® synthetic wound dressing, with or without autologous cell suspension, to the local standard treatment regimen in paediatric scald injuries. Burns 2012; 38:830-839
 4. Foster K, Richey K, Pressman M, Caruso D. Compassionate use of ReCell® and meshed autografts in three patients with extensive burn injury. Presented at: The 47th Annual Meeting of the American Burn Association; 2015 Apr 21-24; Chicago, USA
 5. Wood FM, Giles N, Stevenson A, Rea S, ZFear M. Characterisation of the cell suspension harvested from the dermal epidermal junction using a ReCell® kit. Burns 2012; 38:44-51
 6. Singer AJ, Clark RAF. Cutaneous wound healing. New England Journal of Medicine 1999;341(10):738-746.
 7. Green H, Rheinwald JG, Sun T. Properties of an epithelial cell type in culture: the epidermal keratinocyte and its dependence on products of the fibroblast. Progress in Clinical and Biological research, 1977; 17:493-500.
 8. Rheinwald JG, Green H. Serial cultivation of strains of human epidermal keratinocytes: the formation of keratinizing colonies from single cells. Cell 1975; 6(3):331-343
 9. Pastar I, Stojadinovic O, Yin NC, Ramirez H, Nusbaum AG, Sawaya A, Patel SB, Khalid L, Isseroff RR, Tomic-Canic M. Epithelialization in wound healing: A comprehensive review. Advances in Wound Care 2014; 3(7):445-464
 10. Dunnill, C. and Georgopoulos, N. Personal communication 2016 University of Huddersfield
 11. Gilmore MA. Phases of wound healing. Dimens Oncol Nurs. 1991. 5(3):32-4
 12. Dunne JA, Rawlins JM. Early paediatric scald surgery – a cost effective dermal preserving surgical protocol for all childhood scalds. Burns 2014; 40:772-783.
 13. Holmes JH. Compassionate use of ReCell in a massive burn injury. Presented at: The 17th Congress of the International Society for Burn Injuries; 2014 Oct 12-16; Sydney, Australia
 14. Sood, R, Roggy D, Zieger M, Nazim M, Hartman B, Gibbs J. A comparative study of spray keratinocytes and autologous meshed split-thickness skin graft in the treatment of acute burn injuries. Wounds. 2015;27(2):31-40
http://www.20script.ir